Senior park Týnec nad Labem

Zobrazeno: 738

Záměrem investora je postupné vytvoření ucelené lokality (souboru budov, permakulturní zahrady a parku) pro pohodlný a důstojný život s odpovídající péčí nejen pro seniory. V první etapě se již staví „Komunitní dům pro bydlení seniorů".

Oproti návrhu bude technické řešení 1. etapy (systém větrání, vytápění, příprava TUV) optimalizováno s větším důrazem na využití obnovitelných zdrojů energie, pro splnění podmínek dotačního programu Nová zelená úsporám.
Řešené území se nachází na okraji obce a bezprostředně navazuje na oblast slepého ramene řeky Labe a plánovaného lesoparku. Celková koncepce lokality, souboru budov a zahrady je vedena snahou o jednoduché, funkční a kultivované řešení respektující krajinný ráz a historický kontext místa. Velký důraz je kladen na komfort a kvalitu vnitřního prostředí, trvalou udržitelnost, nízkou energetickou náročnost, ohleduplnost k životnímu prostředí, sociálně-ekonomické aspekty a osvětu. Celkový návrh efektivně využívá sklonu jižního svahu a vhodnou orientaci budov ke světovým stranám. V první etapě je realizovaný „Komunitní dům“, který poskytne ubytování pro cca 20 „soběstačných“ seniorů. V dalších etapách budou postupně realizovány hlavní budova domu s pečovatelskou službou, včetně příslušného zázemí a další obytné budovy. Vznikne tak kvalitní bezbariérové ubytování pro několik desítek seniorů s různou úrovní potřebné péče, bydlení pro rodinné příslušníky, případně personál. Vzniknou nová pracovní místa a zároveň příjemný veřejný prostor, kde může docházet k propojení různých generací a setkávání obyvatel Týnce. Lokalita bude řešena komplexně i z hlediska energetiky s důrazem na využití OZE.
Za projekt „Senior park Týnec nad Labem – etapa Komunitní dům pro seniory“ obdržela společnost ATREA cenu Ministerstva pro místní rozvoj.

Odborníky na nízkoenergetické a pasivní dřevostavby, společnost ATREA najdete na veletrhu DŘEVOSTAVBY 2018.

04nadhled
NOVOSADKdTynec0304
NOVOSADKdTynec0203
NOVOSADKdTynec0102
interier
P1340058
P1340013
P1340006
P1340002
P1330987

Sub galleries

Rezervace schůzky s vystavovatelem

Rezervujte si nyní termín schůzky s vystavovatelem, který Vás zajímá. Stačí jen kliknout na "Rezervovat schůzku", vybrat požadovaného vystavovatele a datum s časem, kdy budete na výstavě. Pak už jen informaci o čem bude Vaše schůzka, aby se vystavovatel mohl dostatečně připravit na vaše konkrétní dotazy. Následně je rezervace potvrzena i e-mailem a Vy budete na stánku vystavovatele očekáváni a Vaše schůzka probehně v klidu, bez vyrušování, odbíhání a stresu. Neváhejte proto a rezervujte si schůzku včas!

Rezervace tl.